Adresa: Fshati Pestovë
Vushtrri 42000 Kosovë
mail: vipa@pestova.org
web: www.pestova.org