AGRIA
Karakteristika e bimës    

Periudha vegjetative:  e vonshme
Rendimenti: i larte

Karakteristika e Tuberëve

Ngjyra e lëkurës: e verdhe
Ngjyra e brendshme: e verdh
Forma e tuberit: ovale e gjate
Përmbajtja e materies se thatë: e lartë
Madhësia  e tuberit: e madhe


AMBITION
Karakteristika e bimës    

Periudha vegjetative: gjysme e vonshme
Rendimenti: i larte

Karakteristika e Tuberëve

Ngjyra e lëkurës: e verdhe
Ngjyra e brendshme: e verdh e lehtë
Forma e tuberit: ovale e gjate
Përmbajtja e materies  se thatë: shumë e ulet
Madhësia e tuberit: e madhe


AGATA
Karakteristika e bimës     

Periudha vegjetative: shumë e hershme
Rendimenti:  i lartë

Karakteristika e Tuberëve

Ngjyra e lëkurës: e verdh
Ngjyra e brendshme: e verdh e ndritshme
Forma e tuberit: ovale
Përmbajtja e materies  se thatë: e ulët
Madhësia e tuberit: mesatare


ARMADA
Karakteristika e bimës     

Periudha vegjetative:  mesatarisht e hershme
Rendimenti:  shumë i lartë

Karakteristika e Tuberëve

Ngjyra e lëkurës: e verdh
Ngjyra e brendshme: e verdh e ndritshme
Forma e tuberit: ovale
Përmbajtja e materies  se thatë: i ulët
Madhësia e tuberit:  shumë e  madhe


SINORA
Karakteristika e bimës     

Periudha vegjetative: mesatarisht e hershme
Rendimenti: i lart

Karakteristika e Tuberëve

Ngjyra e lëkurës: e verdhe
Ngjyra e brendshme: e verdh e ndritshme
Forma e tuberit: ovale rrumbullake
Përmbajtja e materies  se thatë: e lartë
Madhësia e tuberit: mesatare


KONDOR
Karakteristika e bimës     

Periudha vegjetative: gjysme e hershme
Rendimenti: shumë i lartë

Karakteristika e Tuberëve

Ngjyra e lëkurës: e kuqe
Ngjyra e brendshme: e verdh e lehtë
Forma e tuberit: ovale e gjate
Përmbajtja e materies  se thatë: shumë e ulet
Madhësia e tuberit: e madhe


IMPALA
Karakteristika e bimës     

Periudha vegjetative: e hershme
Rendimenti: i lart

Karakteristika e Tuberëve

Ngjyra e lëkurës: e verdhe
Ngjyra e brendshme: e verdh e lehtë
Forma e tuberit: ovale e gjatë
Përmbajtja e materies  se thatë: e ulët
Madhësia e tuberit: mesatare


MARLEN
Karakteristika e bimës     

Periudha vegjetative: gjysme e vonshme
Rendimenti: i lart

Karakteristika e Tuberëve

Ngjyra e lëkurës: e verdhe
Ngjyra e brendshme: e verdh e lehtë
Forma e tuberit: ovale rrumbullake
Përmbajtja e materies  se thatë: e lartë
Madhësia e tuberit: mesatare


RIVIERA
Karakteristika e bimës     

Periudha vegjetative: shumë e hershem
Rendimenti: mesatar

Karakteristika e Tuberëve

Ngjyra e lëkurës: e verdhe
Ngjyra e brendshme: e verdh e ndritshme
Forma e tuberit: ovale rrumbullake
Përmbajtja e materies  se thatë: e ulët
Madhësia e tuberit: e madhe


ZAFIRA
Karakteristika e bimës     

Periudha vegjetative: gjysme e hershme
Rendimenti: i lartë

Karakteristika e Tuberëve

Ngjyra e lëkurës: e verdhe
Ngjyra e brendshme: e verdh e lehtë
Forma e tuberit: ovale e gjate
Përmbajtja e materies  se thatë: e ulet
Madhësia e tuberit: e madhe