Duke blerë njërin nga produktet tona, ju mund të hyni në lojën shpërlyese dhe mund të jeni FITUESI i
një nga shumë e shuuumë dhuratat që do të shpërndahen nga Vipa Chips.
Nëse mbrenda chipsit gjeni kuponin, ju jeni FITUESI.